چاپ        ارسال به دوست

بازنشستگان جدید


همکاران عزیزی که بازنشسته  اعلام شده اند:


دفتر مدیریت منطقه:
1- آقای علی اکبر ناظمی
2- آقای علی اسماعیلی
3- آقای حسین مرادمند ضیابری

4- آقای محرمعلی محمد نژاد
5- آقای احمد سالک

 

دفتر روابط عمومی:

1- خانم مهین شفیعی
2- خانم پروین رحیمی ریزی

 

اداره کل بازاریابی و پشتیبانی خدمات:
1- آقای محمدعلی شعربافی

 


معاونت شبکه:
1- آقای احمد اسدی
2- آقای محمدهادی طایفی نصرآبادی

 

اداره کل منابع انسانی:
1- آقای جعفر نوری
2- آقای فرشید فقیه فرد
3- آقای محمود شجاعی جشوقانی
4- آقای محمود محمدی
5- آقای نادر کیارستمی

 

اداره کل فناوری اطلاعات:
1- خانم سعیده فرزادفر
2- خانم افسانه سرانجام قصاب
3- آقای محمد نامی
4- خانم مریم السادات میرعابدینی
5- خانم سوسن طالبی

 

اداره کل خدمات پس از فروش:
1- آقای داوود سلیمانی
2- آقای قنبرعلی نظری

 

اداره کل طرح و مهندسی:
1- آقای حسین غفاری
2- آقای عطاءاله سپهری
3- آقای کوروش اصل باغ
4- خانم سیده مریم میران

 

اداره کل حقوقی:

1- آقای اسماعیل اکبری
2- آقای ابراهیم نصیری
3- آقای غلامرضا هاشمی سنجانی

 

اداره کل تدارکات و خدمات:
1- آقای ابوالقاسم منصوریان

 

مدیریت حسابرسی:
1- آقای رضا اکبری
2- آقای امیر صابری پناه

 

اداره کل پشتیبانی و راه اندازی شبکه:
1- آقای هادی حشمت مولایی
2- آقای امیر احمد مجیدیان نسب
3- آقای ناصر جعفری تادیبی
4- آقای حسن مجلسی
5- خانم فرح ناز فاضلی
6- آقای امیر جابری
7- آقای عباس دودانگه
8- خانم طاهر مقیمی
9- آقای علی محمدی اصل
10- آقای محمود جعفری محسن آباد

 

اداره کل مالی:
1- آقای احمد صالحی
2- آقای منصور تقی زاده کجانی
3- آقای ابوالفضل جواد قزوینی
4- خانم حاجیه دلجوان قادری
5- آقای علی اکبر محمد دینی
6- آقای ابوالفضل اباذری
7- خانم اکرم سلمانیان حاجی آقا
8- آقای علی اصغر خاجی
9- آقای علی اکبر احمدی
10- آقای محسن اسدی

 

اداره کل تدارکات و خرید:
1- آقای حسن بزرگی نیا
2- آقای محمدباقر کمالی
3-آقای معرفت خداقلی زاده هل آباد
4- آقای حمیدرضا بادی مهرآبادی

 

اداره کل بودجه:
1- آقای سید حمید مرتضوی قوام آباد

 

اداره کل نظارت، آزمایش و تحویل:
1- آقای حمید فیض آبادی فراهانی
2- آقای علیرضا صفدری
3- خانم فریبا رحیمی ریزی
4- آقای مجید هنرمند باقری

 

اداره کل کنترل و مدیریت شبکه مخابراتی:
1- آقای محمدابراهیم محسنی نسب

 

اداره کل برنامه ریزی و کنترل برنامه ها:
1- آقای پژمان حامد

 

اداره کل حراست:
1- آقای محسن موگویی میرقصیر
2- آقای رجبعلی بخشی
3- آقای سخاوت خلیفه ارجقی
4- آقای غلامعلی جمالی
5- آقای سید عباس حسینی
6- آقای منصور سرفرازیان
7- آقای محمد صیدی
8- آقای عبدالمجید افشاری
9- آقای غلامرضا سرخیل

 

اداره کل مخابرات منطقه 2 تهران:
1- آقای حمیدرضا کاشانی
2- آقای پرویز محمدی رئوف
3- آقای احد محرمی افجه قشلاق سفلی
4- آقای علیرضا آبادئه
5- آقای علی نوری
6- آقای منوچهر منوچهری نژاد
7- آقای حسن شاهمرادی
8- آقای حسینعلی مروتی ماهینی
9- آقای فرزان قلی پور چنار
10- آقای حسین بهاری
11- آقای رضا رهبر باقری
12- آقای عبدالمناف حیدری
13- آقای مسعود حشمتی وایقان
14- آقای غلامرضا سهرابی
15- آقای غلامحسین سهرابی
16- آقای علیرضا آرام

 


اداره کل مخابرات منطقه 3 تهران:
1- آقای حسین بوربور حسینبکی
2- آقای علی اکبرالیکائی
3- آقای علیرضا عباسی حسینی
4- آقای محمدصادق پورچی
5- آقای حسین پارسایی
6- آقای امیدعلی شجاعی اقبلاغی
7- آقای حسنعلی استیری
8- آقای علی قاسم زاده ابیانه
9- آقای محمد قربانی
10- آقای علی اصغر خسروبیگی
11- آقای حمیدرضا صابری
12- آقای حسین فردوسی
13- آقای غلامحسین خوری امیرآبادی
14- آقای فرهاد زینالی
15- آقای علی تاجیک
16- آقا محمد عرب
17- آقای ابوالفضل فرجیان
18- آقای دادبه یزدان پناه
19- آقای رسول معروضی
20- آقای امیر ابوالفتح

 

اداره کل مخابرات منطقه 4 تهران:
1- آقای کریم سلامت
2- آقای مهدی مهدوی
3- آقای علیرضا رزاقی
4- خانم سهیلا بابازاده خامنه
5- آقای حمیدرضا رضایی پناه
6- آقای غلامرضا محمدی پورفرد
7- آقای بهمن پریخوان
8- آقای حسین سلطان محمدی
9- آقای احمد قورچیان
10- آقای محمدرضا کریم منصور
11- آقای پرویز قنبری
12- آقا حسن شهبازی سرملی
13- آقای غلامحسین یوسفی
14- آقای احمد مردانی

 

اداره کل مخابرات منطقه 5 تهران:
1- آقای محمد اکبری
2- آقای داوود نژاد علی چالشتری
3- آقای حمید رضایی
4- آقای محمدباقر باقری
5- آقای علیرضا فاتحی پیکانی
6- آقای نورعلی ایمنی ویند
7- آقای بهرام سرمه آبکنار
8- آقای اسداله اسحاقی
9- آقای مقصود قهرمان زمانه
10- آقای علی اکبر بختیاریان
11- آقای احمد آذری نظر
12- آقای عبداله سلمانی غرقه
13- خانم بتول خصوصی مطلق
14- آقای محمدرضا جعفری
15- آقای رسول طیار نژاد
16- آقای حمید داننده

 

اداره کل مخابرات منطقه 6 تهران:
1- آقای مرتضی شهبانی ظهیری
2- آقای رضا صالح فر
3- آقای محمدرضا غیاثی
4- آقای خلیل حدادی
5- آقای نزار دوست
6- آقای حمیدرضا شاملو
7- آقای سید حمیدرضا ساداتی
8- آقای ابراهیم دلیر
9- آقای محمد حسن حسین آبادی
10- خانم فاطمه متین
11- آقای محمدحسن حسین آبادی
12- آقای محمد قاسمی فرد
13- آقای یزدان کچوئیان جوادی
14- آقای نصرت اله حاجی زاده
15- آقای فریدون رضائی
16- آقای سیف اله عسگری
17- آقای جعفر نقیان
18- خانم ناهید خرسند صادقی
19- آقای خیراله خدادادی
20- آقای محمود قدرت آبادی
21- آقای محمدعلی نیک قدم
22- آقای حسین نامقی
23- آقای حمیدرضا بهادریان

 

اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران:
1- آقای غلامعلی کریمی
2- آقای مهرداد ایرج پناه
3- آقای سورج رحمانی
4- آقای امین قادری ساویری
5- آقای سعید گرجی
6- آقای محمدرضا مهدی زاده
7- خانم ناهید وفاکش
8- آقای مجید نوروزیان
9- آقای قدمعلی ناظریه
10- آقای رضا تکبیری
11- آقای مهدی مقانی
12- آقای بهروز ذوالفقاری
13- آقای مهدی گل کار
14- آقای احمد عاشورلو
15- آقای علیرضا صادقی
16- آقای فرشاد مسعود
17- آقای مهران دربان
18- آقای مصطفی جیرودی
19- آقای غلامحسن باقری
20- آقای امراله الیاسی
21- آقای شهرام صبوری
22- آقای امیر کریمی
23- آقای محمود کرمی

 

اداره کل مخابرات منطقه 8 تهران:
1- آقای حسن حسین پور
2- آقای معصوم اکبرنیا کله سر
3- آقای افشین بنی آدم
4- آقای داوود تیموری
5- آقای محمد حسین صفا
6- آقای سید محسن ذوالفقاری
7- آقای کمال نژاد سنگ سری
8- آقای حسین ثقفی
9- آقای مجید آقا شاهی
10- آقای رضا خیری
11- آقای ایمان مرحمتی
12- آقای جلیل اسدی
13- آقای داوود همتی
14- آقای جمشید خیام زاده

 

11

 


١٠:٥٦ - دوشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٧    /    عدد : ١٠٣٥٦٥    /    تعداد نمایش : ٥٤٣٦


کاربر مهمان
1397/12/20 13:0
4
0
جناب آقای محمد عرب این مرحله از زندگی را به شما تبریک عرض نموده امیدوارم در تمام زندگی خود موفق وسربلند باشی/درویشی
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
دسته‌بندی اخبار داخلی

دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید