چاپ        ارسال به دوست

بازنشستگان جدید


همکاران عزیزی که بازنشسته اعلام شده اند:

اداره کل منابع انسانی:
1- خانم آناهیتا به رام
2- آقای هوشنگ فتحی آق قلعه
3- خانم میترا قلیانچی لنگرودی
4- آقای ابراهیم باقری ثانی
5- آقای محمد آقا محسنی فشمی
6- آقای رضا بهرام علی پور
7- آقای محمود هادی

 

اداره کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات:

2- آقای مرتضی کاشانی
3- آقای احمد ظفر فتح اللهی
4- آقای بهروز حکمت آزاد
5- آقای رامین قلی پور اسکوئی
6- آقای بهزاد کرمی

 

اداره کل برنامه ریزی و کنترل برنامه ها:
1- خانم اعظم مظاهری

 

معاونت شبکه:
1- آقای مهدی علی محمدی
2- آقای امیر اسدی اسدآباد
3- آقای احمد مردانی
4- آقای مصطفی سنایی

5-آقای نادر سپهر نژاد

 

دفتر مدیریت شبکه:

1- آقای اکبر همتی

 

اداره کل حراست:
1- آقای قاسم بابائی
2- آقای محمود عسگری
3- آقای سید محمد نور آذر
4- آقای سیدحسین حسینی
5- آقای محمد سرباز حسینی
6- آقای حسین کریمی
7- آقای بقیه اله حاج پور افضلی

 

اداره کل تدارکات و خدمات:
1- آقای جلیل ربانی
2- آقای اکبر چگنی
3- آقای بهزاد وسینه
4- آقای اسماعیل حبیبی

 

اداره کل فناوری اطلاعات:
1- خانم پروانه عزیزی
2- آقای بهمن شرف یکتایی
3- آقای فریدون علی پور طالشی
4- خانم مریم تقی خان تجریشی
5- خانم زهره دائمی ابراهیم زاده
6- خانم پانته آ یار محمدی
7- آقای محمود واقفی

 

اداره کل پشتیبانی و راه اندازی شبکه:
1- آقای مهدی درزی اسلام
2- آقای محمودرضا مولایی
3- آقای علی شریفی بروجردی
4- آقای حمید طائفی
5- آقای مهران جهانشاهی انبوهی
6- آقای بهرام بهاری
7- آقای سید مهدی کیائی
8- آقای پرویز رضایی
9- آقای حمید طائفیمعاونت مالی، اداری و تدارکاتی:
1- خانم پانته آ به رام

 

اداره کل نظارت، آزمایش و تحویل:
1- آقای مجید عبادالهی زارع
2- آقای حسین علی اکبری
3- آقای مسعود باقر نصرآبادی

 

اداره کل تدارکات و خرید:
1- آقای محمدرضا زینلی

 

اداره کل روابط عمومی:
1- آقای رضا سلطانی

 

دفتر تلفیق برنامه و بودجه:
1- آقای داوود حبیبی

 

دفتر حقوقی:
1- آقای اسماعیل ندرخانی

 

معاونت تجاری:
1- خانم انوشه پاداش

 

دفتر مدیریت منطقه:
1- آقای محمد داوود علمدار

2- آقای علیرضا حمزه پور

 

اداره کل طرح و مهندسی:
1- آقای عطاءاله سپهری
2- آقای یوسف کاووسی گنجی
3- آقای محمدرضا خرم صفت
4- آقای شهرام جوادی
5- آقای حسین برزگری شریف آباد
6- آقای نبی رضاپور

 

اداره کل مالی:
1- آقای داوود بیات
2- آقای عباس قاسمی پور
3- آقای ناصر مصلحی نسب
4- خانم نازپرور طالب
5- آقای جمشید امین بیدختی
6- آقای حسین ابوالحسنی
7- آقای شهرام جهاندیده قلعه جوق
8- آقای سعید لوجوزانی
9- آقای یعقوب زمانی
10- آقای ابوالفضل برهان راد
11- آقای عبداله وثوق
12- آقای عباس شعبانی خالدی
13- آقای ناصر آزادنیا
14- آقای رضا نصیری دهج
15- آقای داوود مقدس نژاد
16- آقای حمیدرضا اسمعیلی

 

اداره کل مخابرات منطقه 2 تهران:
1- آقای داوود مرادی
2- آقای غلامحسین نظری
3- آقای احمد رضا ملکی فر
4- آقای کاظم ونکی
5- آقای حسن امیری منش
6- آقای مجید عرفاتی
7- آقای ابراهیم شجاعی
8- آقای مسعود حاج برات
9- آقای امیرحسین موذن یارندی
10- آقای محمدباقر جعفری شالکوهی
11- آقای علیرضا ابوطالبی
12- آقای سعید رفعت
13- آقای محمد حق بیان
14- آقای حمیدرضا سید میرنسب
15- آقای جعفر اسماعیلی
16- آقای جهانگیر حاجی علی اکبر
17- آقای سینا وفایی
18- آقای سعید خلیلی
19- آقای نامدار اصغری چمبلی
20- آقای کامران سجده
21- آقای حسین ازگلی
22- آقای عارف باغچه سرایی
23- آقای رضا کامیارفر
24- خانم لادن پور رضوانی
25- آقای مرتضی داوودیان سرخه ریزی

 

اداره کل مخابرات منطقه 3 تهران:
1- آقای عباس کارخانه یوسفی
2- آقای بهرام تاران جم
3- آقای حسین میزابی نژاد
4- آقای محمد شریف بیات
5- آقای عطا محمدزاده فعال باستانی
6- آقای غلامرضا قاسمی نیک
7- آقای یوسف سلیمانی
8- آقای علی شیری اسبوئی
9- آقای ابوالفضل جلالی بیدگلی
10- آقای صفرعلی لک
11- آقای عیسی وطن دوست
12- آقای محسن شیبانی کارخانه
13- آقای سید حسین طوسی
14- آقای گلعلی میرزایی
15- آقای جواد اکبری
16- آقای موسی بابایی
17- آقای فرهاد حاجی براتعلی
18- آقای ابراهیم حیدری راینی
19- آقای مرتضی کامیابی
20- آقای محمد علی کانور
21- آقای مرتضی نوروزی
22- آقای اردشیر شجاعی
23- آقای ابراهیم روحی
24- آقای عادل قبادی
25- آقای محمد صید آبادی
26- آقای عزیزاله سعیدی محمدی
27- آقای عباس خلیل ارجمندی

 

اداره کل مخابرات منطقه 4 تهران:
1- آقای داوود نجاری اصل
2- آقای بهروز بایرامی درین سو
3- آقای رشید فرهاد کیائی
4- آقای ابوالفضل طاهری کوشا
5- آقای غلامعلی واحدی اصل
6- آقای محمد حضرتی
7- آقای رضا نراقی
8- آقای علی سعیدی پور
9- آقای محمد کاوه
10- آقای عزیز ملکی چره ئی
11- آقای علیرضا افشاری
12- آقای مجتبی کربلایی هادی
13- آقای علی اسدی
14- آقای اسلام سلامی
15- آقای محمد خزائلی
16- آقای بیژن خوشی
17- آقای بایرامعلی هادلو بالینی
18- آقای ابراهیم قاسمی
19- آقای فریبرز ناظریان
20- آقای مهران سعادتمندی
21- آقای حسین محمدپور ربطی
22- آقای مصطفی مهاجری
23- آقای فرهاد لطفعلی تبریزی
24- آقای محمود علی شجاعی نیا
25- آقای داوود احمدی ارضی
26- آقای خیراله مظلومی سوینی
27- آقای محمد افراز
28- آقای جعفر پریش
29- آقای ابوالفضل توکلی بنیزی

 

اداره کل مخابرات منطقه 5 تهران:
1- آقای علی اصغر احمدی سهامیه
2- آقای محمد گشسبی
3- آقای غلامرضا نوروزی
4- آقای حسن محمد
5- آقای ابراهیم کجوری گشنیانی
6- آقای محمد جهانگیریان فر
7- آقای رضا محمودی
8- آقای امیر فارسی
9- آقای صمد محمدخانی غیاثوند
10- آقای رضا استاد همت بناء
11- آقای اسداله اسحاقی
12- خانم عزیزه سادات شریفی
13- آقای حمیدرضا قوی بازو
14- آقای عبدالحسین حاتمی لحاقی
15- آقای رضا آسنحی
16- آقای علی بی پیر شربیانی
17- آقای حسن چراغی رزوه
18- آقای امراله محمدی
19- آقای اسکندر عظیمی اوینی
20- آقای محسن استاد حسین خراط
21- آقای یونس قاسمی
22- آقای سعید رجبی
23- آقای محسن حامد غلامشاهی
24- آقای مسعود جعفریان
25- آقای عزیز چوپانی سوغانچی
26- آقای رحمت فدوی
27- آقای محمدملارضا
28- آقای رحیم محمدزاده زری
29- آقای مجید ملا کاظمی ها
30- آقای سهیل آذرمی بجندی
31- آقای محسن کوچکی
32- آقای فرهاد پروین نمینی
33- آقای علیرضا کریم بابایی
34- آقای شاهرخ زندیه
35- آقای محمدرضا سرخی زاده یزدی
36- آقای علیرضا مصلحی
37- آقای غلامرضا نوروزی زیری
38- آقای علی باقری
39- آقای ابوالفضل علاءالدینی

 

اداره کل مخابرات منطقه 6 تهران:
1- آقای رضا نژاد مقدم
2- آقای خلیل ابراهیمی
3- آقای محسن ملاصالحی
4- آقای محمد محمد زکی
5- آقای علی رجبی راد
6- آقای غلامرضا معینی محتشم
7- آقای حمیدرضا جلالی علی آبادی
8- آقای محمد فرحانی
9- آقای مرتضی محمدی
10- آقای اژدر محرابی
11- آقای حمید اسعدی
12- آقای رامین کرم رضایی
13- آقای عباس اعتصام
14- آقای اصغر وحدی
15- آقای ابوالفضل سراج
16- آقای داریوش اسمعیلی
17- آقای اصغر زینالی خانقاه
18- آقای سید ابوالقاسم موسی خواه
19- آقای سید موسی رحمانی جرتوده
20- آقای خضیر محمدیان
21- آقای حمیدرضا هموطن
22- آقای منصور مدیری
23- آقای محمدفرید ثانی
24- آقای ایرج طالع پیله رود
25- آقای سید هادی داد مرزی
26- آقای محمدرضا ثقفی سر ولایت
27- آقای محمدعلی چنگیزی
28- آقای محمدحسین رضائیان
29- آقای حسین صحرایی
30- آقای حمیدرضا عظیم پور
31- آقای محمدحسین احمدی درجزینی
32- آقای فرهاد فتح پور
33- آقای محمود محمدی
34- آقای محمود قلی بکلو
35- آقای قربانعلی کریمی
36- آقای غلامرضا راشدی راد
37- آقای حسین محمدی ترکمانی

 

اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران:

1- آقای حسن ربیعی اتمیان سفلی
2- آقای مجتبی محمد صفایی
3- آقای محمد خطیب راز
4- آقای حمیدرضا قاضی
5- آقای محمد خلیل زاده
6- آقای نادر نادعلیان
7- آقای سعید شایان
8- آقای محمود اکبریان شهری
10- آقای همایون حق مرادی
11- آقای حسینعلی خدادادی
12- آقای حسین سلیمانی
13- آقای سید حسین حسینی
14- آقای حجت اله فخرآور
15- آقای نادر جنگی
16- آقای علیرضا رمضانی
17- آقای مجید زینلی

 

اداره کل مخابرات منطقه 8 تهران:
3- آقای محمد حاجی آقا بزرگی
4- آقای سید محسن ذوالفقاری
5- آقای سهم ا... اسدی
6- آقای عبداله قاسمی
7- آقای امیر شریفی امینا
8- آقای رامین اخوان ماسوله
9- آقای ابراهیم فرجام فرد
10- خانم شکر درستکار خانقاه
11- آقای رضا عشقی
12- آقای محمد شهرستانی
13- آقای مرتضی حاج حیدری
14- آقای ژانو اوهانجان اوانسیان
15- آقای غلامرضا صالح دوست
16- آقای مسعود صادقی
17- آقای ابراهیم عابد
18- آقای اصغر کلانتری
19- آقای حسین خسروآبادی
20- آقای حمید همدست
21- آقای سید محسن صادقی
22- آقای محمدرضا جانی
23- آقای محمد تقی ضمیری
24- آقای محمد تقی مجیدی
25- آقای حسن عباسی
26- آقای فرامرز معینی
27- آقای احمد چراغعلی خانی
28- آقای عباس صفری
29- آقای غلامرضا فرهنگی
30- آقای اله وردی شکاری
31- آقای اکبر رحمتی
32- آقای سیامک خجیر

درحال تکمیل ......

ادامه دارد......

11

 


١٤:٥٨ - چهارشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٧    /    عدد : ١٠٣٥١٦    /    تعداد نمایش : ٨٤٣٩


کاربر مهمان
1397/12/20 1:30
0
1
باسلام و احترام جناب آقای مهندس قو چیان - جناب آقای حضرتی : توفیق بازنشستگی را خدمت شما سروران تبریک عرض نموده ، انشا الله در سایه لطف پروردگار در تمام امور زندگی موفق و موید باشید . سپاس فراوان از زحمات شما ./ میرزاجانی
کاربر مهمان
1397/12/18 20:8
1
3
ورود همکاران بازنشسته عزیز به دوره جدید زندگی را خوش آمد میگویم آرزومندم لحظه لحظه تان پرازآرامش وشاذی باشد.
کاربر مهمان
1397/12/18 14:40
0
2
باسلام واحترام ضمن تبریک بازنشستگی خدمت همکار محترمان جناب آقای وسینه آروزی سلامتی وسربلندی روز افزون رابرای شما خواستاریم و از تلاش بی وقفه شما کمال تشکر را داریم /همکاران قدیمی
کاربر مهمان
1397/12/18 11:40
0
3
درود و تبریک به جناب آقای نادعلیان عزیز انشاا... همیشه موفق و سلامت و شاد باشید ./ منطقه 7
کاربر مهمان
1397/12/18 11:33
0
2
سلام و عرض تبریک به کلیه همکاران گرامی علی الخصوص همکار محترم و عزیزمان آقای نادعلیان ؛ امیدوارم در تمامی مراحل زندگی خدای بزرگ و مهربون یارتان باشد و همیشه سلامت و شاد باشید . /منطقه 7 - مرکز ...
کاربر مهمان
1397/12/18 8:33
0
0
خانم طالب عزیز بازنشستگی شما را تبریک می گویم امیدوارم در پناه حضرت ولیعصر (عج) به خوبی و شادکامی باشید .. / زهرا خلیلی همنورد محکوم به ماندن
کاربر مهمان
1397/12/17 9:0
0
1
ورودکلیه بچه های منطقه 5را به دوران شیرین بازنشستگی تبریک عرض میکنم انشاالله باسلامتی ودلخوش زندگی جدیدی راباخانواده محترمتان روزگار بگذرانید . محمد تکیه بازنشسته
کاربر مهمان
1397/12/16 21:38
0
1
تبريك به همه عزيزان كه بازنشسته شدن خصوصا ابراهيم شجاعي معاونت مالي منطقه دو /وطن دوست
کاربر مهمان
1397/12/16 12:48
0
3
باسلام واحترام خدمت تمام آقایان و خانم های بازنشسته/ضمن تشکر از زحمات تمام عزیزان/تبریک وتهنیت این حقیرخداوند را از صمیم قلب پاکتان بپذیرید/از درگاه خداوند میخواهم که همیشه سلامت.تندرست وموفق باشید و ان شاالله عاقبت همه ی شما عزیزان ختم به خیرشودالهی آمین/اراتمندشما مرتضی نجاتی مخابرات منطقه8
کاربر مهمان
1397/12/15 16:8
1
5
باسلام و احترام ضمن تبریک به کلیه همکاران بازنشسته عزیز به خصوص دوستان عزيز درمنطقه7 اميدوارم شاد سربلندوسلامت باشيد-مجتبي محمدصفائي
کاربر مهمان
1397/12/15 15:52
1
6
باسلام وتبريك به تمامي همكاران عزيز به سبب بازنشتكي به خصوص دوستان عزيز درمنطقه7 اميدوارم شادسربلندوسلامت باشيد
کاربر مهمان
1397/12/15 15:37
3
11
باسلام و احترام ضمن تبریک به کلیه همکاران بازنشسته عزیز ، امیدوارم که ان شاء الله عاقبت همه ی این عزیزان ختم به خیر شود. الهی آمین
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
دسته‌بندی اخبار داخلی

دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید