چاپ        ارسال به دوست

دیدار همکاران اداره کل فناوری اطلاعات با خانواده شهیدان والا مقام رمضانی و عرب سرخی

فرشته بهرامی - در ادامه برنامه های دیدار با خانواده های معزز شهدا، مهندس چنگائی و مهندس آل آقا  به همراه جمعی از همکاران با خانواده های  محترم شهیدان والا مقام شهیدحسین رمضانی و شهیدفتح ا..عرب سرخی دیدارکردند.

شهیدحسین رمضانی 

شهیدحسین رمضانی درسال 1339در ساوه بدنیا آمد.ایشان در سال 1354 به عنوان مکانیسین وسایل الکترونی