درگذشت پدر همکارمان شاغل در واحد بودجه منطقه ۳


سید رسول عمادی- با خبر شدیم حاج احمد افضلی پدر همکارمان حمید رضا افضلی کارشناس واحد بودجه منطقه سه دار فانی را وداع گفت. دفتر روابط عمومی به نمایندگی از عموم کارکنان مصیبت وارده را به خانواده داغدار افضلی تسلیت گفته ، آمرزش و شادی روح آن مرحوم و صبر جزیل برای بازماندگان از پروردگار متعال مسئلت دارد.

پیام‌های پیشین

حدیث روز