شماره پیام :
37611 تاریخ درج :
1398/05/12
نام  :
زاپاتا
عنوان :
با تو
پیام :
با تو کـوه غــم زاده هــر فسانه* با تو دشـــــت دل گنج ، خزانه/ با تو راحـــــت مفلوکش بر آب* با تو کیــف مشـعــوفش سراب/ با تو اوج جـــــلالـش خـمـوش* با تو اســتـر رامـش چـمــوش/ با تو خــــواب ســلـطانش پکر* با تو نـــــــای آزادی گوش کر/ با تو پــیـــله غـــم شهپر رها* با تو دریــــده دلش عالم صلا/ با تو گــــــردوی پـوکش پشیز* با تو غــــــوره صـــبرم مویز/ با تو لـــــرزه دستم رعشهُ دار* با تو رعــــشهُ دار جمع نابکار/ با تو روز نــویــــــــــدم گلشن* با تو چــــــراغ آمـــالـم روشن/ با تو ســنـــگر سینه پر ز درد* با تو ســـرود شــعله جام سرد/ با تو پـــــــرده اســـرارم عیان* با تو چـــیـــن ابــروانـم نـهـان/ با تو ســـــفر زاده هــــمــزادم* با تو هــــــــوس عــمر به بادم/ با تو نـــــــغــمه ناکوک سازم* با تو چــــنــگ چـاوش آغازم/ با تو گــــــور جـــــلادش کنم* با تو قــــلــعه پـــــولادش کنم/ با تو ســـــــینه ســــــتبرم پناه* با تو پــــــنــاه هــــــر بی پناه/ با تو ســــــــوز سه تـار برادر* با تو ســــــــفیر عصـــیان پدر/ با تو حــــــــرمان پای در گل* با تو تــــرانه تـلنـبار ایــن دل/ با تو هــــــــــزار پتک و داس* با تو بــــه خــــصمش هراس/ با تو نـــــی شـــبـــــان شبزده* با تو آشـــــوب ایـــــن تـــبزده/ با تو بـــغض تلنبار گلویم بیان* با تو تـــب دختر رحمان عیان/ با تو صــــــورتک شکسته ام* با تو مــــــیرکوچک رسته ام/ با تو عــصیـــان حرمان خلقم* با تو بــه دریای عشقش غرقم/ با تو گــذافـت گـر نگویم بسی* با تو به گردم نرسد هر خسی/ 13/5/1387


دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید