شماره پیام :
36444 تاریخ درج :
1397/03/08
نام  :
ابوالفضل محمدی
عنوان :
تعریف حق از دیدگاه معصوم
پیام :
بسمه تعالی ابوالفضل محمدی :- تعریف حق از دیدگاه معصوم حقوق واجب و مستحبی از دید گاه امام سجاد (ع ) 1-امام زین العابدین (ع ) می فرماید : حق خداوند بزرگ بر تو این است که تنها او را بپرستی وچیزی را شریک او قرار ندهی پس هرگاه از روی اخلاص و صفای باطن این چنین کنی خداوند سبحان بر خود لازم می داند که امر دنیا و آخرتت را کفایت نماید 2-حق نفست: بر تو این است که آن را در راه اطاعت از فرمان خداوند به کار گیری 3-حق زبان: این است که او را بزرگتر و شریف تر از آن بدانی که به کسی نا سزا بگوید او را به کار خیر دعوت و از بیان سخنان بیهوده نهی نمایی واو را به نیکی به مردم و بیان نیک درباره همگان دعوت بدهی 3- حق گوش: آن است که که او را از شنیدن غیبت و هر آنچه را شنید نش بر تو جایز نیست پاک سازی 4- حق چشم :آن است که آنرا از دیدن هر آنچه دیدنش بر تو حرام است ببندی واز راه نگاه به آنچه مفید است عبرت بگیری 5- حق دستانت : این است که آنها را به سوی آنچه داشتنش بر تو حلال نیست دارازنکنی 6- حق پاهایت : آن است که به وسیله آنها به سوی چیزی که برای تو روانیست قدم برنداری پس تو با این دو پا بر روی پل صراط باید بایستی پس متوجه باش تا نلغزی 7-حق شکم :برتو این است که آن را ظرف و جایگاه غذاهای حرام قرار ندهی و اضافه بر سیری غذانخوری 8- حق عورت : بر تو این است که آنرا از دیگران محفوظ داری 9- حق نماز : این است که بدانی نماز وسیله ای برای ورودبه درگاه خداوند عز و جل است و تو در برابر او ایستاده ای 10- حق حج : این است که بدانی حج یعنی وارد شدگان بهدرگاه پروردگار و فرار از گناهانبه سوی خداوند ودرحج توبه ات پذرفته شد ه و ویکی از واجبات را ادا نموده ای 11-حق روزه : روزه حجابی است که خداوند عزوجل بر زبان و گوشو چشم و شکم و فرج تو قرار داده که با این حجاب تو را از گزند آتش دوزخ می پوشاند پس اگر روزه را ترک نمایی گویی پوششی راکه خدا قرار داده پاره کرده ای 12- حق صدقه : صدقه ذخیره ای برای تو است که آن را نزد پروردگارت می گذاری وودیعه و امانتی است که به او می سپاری 13- حق قربانی :آن است که در قربانی نمودن تنها رضایت خداوند عزوجل را باید قصد نمایی نه رضایت مردم را از آن فقط قرار گرفتن در مسیر رحمت پروردگار و آزاد شدن روحی را در روزملاقات پروردگار قصد نمایی 14- حق همسرت : بر تو این است که بدانی خداوند او را مایه آسایش و آرامش تو قرار داده و او نعمتی از جانب خداوند از برای توست پس او را محترم و گرامی بدار و با او به نیکویی مدارا نما همانا حقی که از اوبر عهده تو می باشد و با او مهربان باش 15- حق مادر برتو : این است که بدانی مادرت زمانی تو را حمل نمود که در آن وضعیت هیچ کس دیگری را حمل نمی تواند بکند او به تو از میوه قلب خود چیزی را که هیچ کس حاضرنیست به دیگران ببخشد عطا کرد و با تمامی اعضایش ازتو نگهداری نمود و تو را غذا داد تاگرسنه نگردی وهمچنین سیرابت کرد و تن عریانت را پوشاند و به خاطر تو از خواب کناره گرفت و تو توانایی سپاسگزاری از زحمات او را نداری مگر به کمک و توفیق خداوند 16- حق پدر برتو:این است که که بدانی او اصل و ریشه تو است زیرا اگر اونبود تو نیز وجود نداشتی پس هرگاه در خود چیزی را مشاهده کردی که مایه غرور و سربلندی تو شد بدان که پدرت در آن صفت اصل و ریشه تو می باشد پس در مورد او به مانند کسیکه می داند اگر به فرزندش خوبی کند ثواب می برد و بر بدی هایش او راسرزنش می کند باش وبه آن عمل کن پس خدا را سپاس بگو وشکرش را به نیکویی به جا آور 17- حق برادرت برتو : بدان که برادر به منزله دو دست تو و مایه عزت و قدرت تو است بنابر این از او به عنوان سلاحو وسله ای از برای گناه و معصیت خداوند و همچنین وسیله ای از برای ساز وبرگ ستم به مخلوق خداوند استفاده نکن او را در مقابل دشمنانت تنها مگذار و خیر خواه او باش 18- حق کسیکه به تو احسان نموده : این است که از او سپاس گزارباشی و نیکی اش را از یاد نبری 19- حق کسی که پیش نماز و امام جماعت توست : این است که بدانی او سفیر نبی تو و پروردگار تو می باشد سخنگوی توست و تو از جانب اوسخن نمی گویی و دعاگوی توست و تو دعایش نمی کنی وتو را از هول و هراس ایستادت در پیشگاه پروردگارت کفایت کرده اگر نقصیدر نمازت باشد به گردن اوست نه تواگر نمازش کامل باشد تو نیز در ثواب او شریک هستی و او بر تو برتری نداد فقط نماز تو را نگه داشته و با نماز خود نماز تو را حفظ کرده است 20- حق همنشین و دوست : این است که با نرمی و خوشی او را بپذیری و در سخن گفتن با او انصاف را رعایت کن 21- حق همسایه ات : بر تو این است که در نبود او اموالش را حفظ کنی و هنگام حاضر بودن او را تکریم نمایی و به یاریش بشتابی و دنبال عیوب او نباشی و بدی هایش را بپوشانی و در خفا نصیحتش کنی و گناهانش را نادیده بگیری و با بزرگواری معاشرت ورفتار کنی و هیچ نیرویی نیست جز به یاریپروردگار 22- حق همدم و همصحبت : با او به خوبی و مهربانی وانصاف مصاحبت کن 23-حق شریک بر تو : ایناست که اکر جایی سفر کرد تو کارش را انجام دهی و اگر حاضر بود رعایت حالش را بکن و برایش تصمیم نگیرو در مقابلش حکم نده و دو شریک هرگز به هم خیانت نمی کنند چون خداوند ناضر است 24-حق مال و دارایی ات : این است که آنرا جز از راه حلال به دست نیاوری و جز در جای صحیح خرج نکنی 25-حق طلبکار بر تو: این است که اگر مالی را داری حقش را بپردازی و اگر در سختی قرار گرفت با سخن خوش او را رازی کنی وبا لطافت ونرمی از پیش خود برانی 26- حق کسیکه با تومشورت می کند :این است که اگر دانستی که او از تو عاقلتر است او را به خوبی محترم بشمار و اگر نظر او نیکو نبود او را به سوی آنچه می دانی راهنمایی کن 27- حق نصیحت کننده برتو :این است که در مقابل او متواضع و نرم خو باشی و به سخنانش گوش فرا دهی 28-حق کسی که از تو بزرگتر است : این است که او را به خاطر سنش احترام کنی 29- حق کودک خردسال بر تو : این است که با او مهربان باشی واز خطایش بگذری و چشم پوشی کنی و با او مداراکنی و در کارها به او یاری برسانی 30- حق سایل بر تو : به قدر نیاز به او کمک مالی برسانی 31- حق کسی که به تو بدی کرد : این است که از تقصیر او درگذری و اگر دانستی که عفو نمودن به او برایت ضرر دارد از او انتقام بگیرخداوندمنان فرمود : کسی که از کسی انتقام میگیرد بعد از ستمی که به او شده هیچ مسولیتی در قبال کارش ندارد 32- و آخر اینکه حق هم کیشانت به طور عموم بر تو : این است که نسبت به آنان حسن نیت و مهربانی آنها را به طرف خود متمایل سازی و آنها رابه راه راست هدایت نمایی و از نیکوکاراشان قدردانی نموده و گنه کارشان را آزار ندهی و آنچه را که از برای خود دوست می داری برای دیگران هم دوست بدار و آنچه برای دیگران زشت می داری برای دیگران هم ناپسند بدار و حق اهل زمه برتو این است که آنچه را که خداوند عزوجل از آنان پذیرفته تو نیز از آنان همان را بپذیری و تا زمانیکه به عهدو پیمان خود وفادار هستند به خاطر خداوند عزوجل به آنان ستم نکن و من الله توفیق ( ابوالفضل محمدی ) :منبع : وسائل شیعه


دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید