شماره پیام :
35645 تاریخ درج :
1396/09/23
نام  :
زاپاتا
عنوان :
هجرت
پیام :
شـب اســت و بـاز بوفـی ز شاخـی شـعر غـم خـواند* شـب اســت و دکـان چشــم زرانـدوزان خیــره مـانـد/ بــر آفــاق نظــرم دیــری اسـت نسیمی ز یاران نرسد* بــر ســردی پیــک سحــرگـاه شبنـمـی ز بـاران نرسد/ دریــده گـویـد ایــن قـاصـد دل شــده بـه دشــت جنـون* بــر در میکـده زاهـد و بـر در کـوی بتان مسـتم کنون/ باز نغمه شادی از سوی خاور می رسد یاران بگـوش* زمزمه پای دلدار است بر صلای جاده یاران خمـوش/ بـر پیکـر قلـم زخـم هـاسـت ز بیــداد ایـن ملحد مست* بر آوار غم خلقم سیلی است خروشان بـر نشیب پست/ بــرکنــم یــاد آن آواره دوران بـــر دکــان دیــن نـما* بــرکشـم داغ پیــرهـن زاهـــد و بـــر مسـتـان ثـنـا/ دروغــی بــود دوش مــرگ سیاوش ،خونین به دشت* رنگی خواهم که زنـم بـر دیـوار چــرک خـاک پلـشت/ نـمـانـد غـم ایــن دوران و بــر سـلـسله یــادم بـرفـت* خود خزانیم تا چـه گویم از تاراج مرگ و گاز و نفت/ قـصـه گــوئــی ای نقـال کـوی بـی فـروغ دردمندان* قـصـه گــوئی از درد نکبت زیستن خوشا داغ زندان/ نـمــانـده یــادی از آن ستـرگ یـاران دلـیر شـب ستیز* بـمـانـده غـم خـون یـاران بـر تارک خزان بـرگ ریز/ کـــاش مــی شــد لحـظه ای رخ شـاد یــاران بنگـرم* کـــاش مــی شــد ذره ای ز خاکشان به باران بنگرم/ دریــغـا هـجـــرت آن بـار صـدا مـرثیـه خـاکـم بــود* دریـــغا فـتــرت ایــن خفـتگان زهــر جــام پـاکم بـود/ حــال آســوده خـوابـیـد ز پــی مـردگان بیدار دیارم* حــال نـقـب کـاریز دردم،مرثیه هر روز خاک تبارم/ 13/7/1395


دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید