شماره پیام :
33381 تاریخ درج :
1395/09/13
نام  :
زاپاتا
عنوان :
راه شب
پیام :
بـاز شکوه و نغمـه دل و پیـک لرزان ایـن سحـرگـاه/ بـاز قـسمـت شیـریـن ما و شهـد کلام ایــن پگـاه// چه گویم باز،برسر سجاده عالم خون سیاوش پر زند/ چه گویم باز، بر در کـوی میخانه مست آشنا در زند// بــردلــم مهـر سکـوتـی و بر لبان تـرانه لرزان جـان/ بــر ســر دیــوار دردم ، حـروف روح انگیــز اذان// بــه بــالای ســرو قـامت ایـن دلیـر طـرف کـوهـسار/ دشنه خون نگار خلوت دل بر لب آواز این چشمه سار// جــرعــه ای از آب ایــن رود ننوشـیدیـم بهـر گزاف/ غصــه عـالــم بــه پـــای یــاور راهـی آن کـوه قـاف// بــر نســیم لـرزان ایـن میـدان قـصه ز آتش دل است/ بــر دلـم مهـر سکـوت و به لب خنده چه حاصل است// تکــرار ایــن غــصه ، کــار هــر روز این دل بــود/ تکـــرار مــرگ بــاور نـور ، بـه خـاکـم حـائل بــود// تــرس ایــن شبــزده از قـصه لـرزان راه شب نیست/ تــرس مــا شـایـعه بــر پیکر اندوه و آوار تب نیست// قصـه ای بـود بی انجام و حدیثی بی خویشتن خویش/ قــراری بــود بـی مـوقـع و وقـت لـرزان دل ریـش// یــاد ایــن مـرز پــر ز رنـگ و خــاک چـرک پلشت/ یــاد عــزم ایـن بــزم بـر خـوان شاهـد رسوای دشت// قـصـه را بــاز گـویــم و بـر دل مجـال تردید نیست/ بــر ایــن خـونـاب جـگـر بـه مـردن کفنم سپید نیست// چـه گـویـم کـه پاره دل بر آوار دوران به خون است/ چه گویم که دیوار درد خلقم حدیث دشت جنون است// 2/8/1395


دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید