شماره پیام :
33321 تاریخ درج :
1395/08/24
نام  :
محسن نرگس زاده
عنوان :
ساعت شنی عشق
پیام :
جـای انکه تا گشائیــم راه را. حفـر بنمودیـم چنیـن صـد چاه را./ معضلاتــی وافـــر آوردیــم پدید. زین ستاندیم از جوانان بس امید./ معضلی کردیم چون کنکور اين بنا. نسل آتـی را نمودیــم زیــن فنا./ سد فـکندیـم در مسیـر جویبــار. بر جوانان راه بستیم فصل کار./ جای این بستـر گشائیـم بهر رود. بس کلاس تست علم کردیم به سود./ آفریدیـــم رشتــه صـــدها بی بها. حاصلش مدرک گرایی خوش نما./ بــی درآمد خلق کردیم رشته ها. بی ثـمر بـی حاصل این سان کِشتـه ها./ وز جوانان ما ستاندیم این مجال. راه دلــخواه ترقــی بـر کمـال./ مرتفـع چون ره نکـردیم بر نیاز. سدکنکور این چنین شد یکه تاز ./ کانچه خود مایل بُدیم کردیم فزون. شد براین سان رشته ها خلقی زبون./ چونکه بیت المال و زین دادیم هدر. مانده خالی صندلی ها بـــی ثمر./ ما فرستادیم جوانان را به صف. جانب بس رشته بی میل و هدف./ ماحصل سردرگمی شد بعد درس. در تجرد هرکه بی مایه ز ترس./ زین به دانشــجو بیاوردیــم جفا . چون تقاضــایش نیـــاوردیم دوا./ ما ستم راندیم به خود نی دیگری. دم نیارزد پس چنین سوداگــری./ محسن نرگس زاده


دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید