شماره پیام :
33284 تاریخ درج :
1395/08/12
نام  :
زاپاتا
عنوان :
شعله خام
پیام :
تلخـی قصـه شـب بـه شیـرینی دیدار روز نمی ارزد/ پــرده دیـوار ایـن شب به نسیم خواهش ما نمی لرزد// بــر ایـن رنـگ بــراق دریـوزه و خواهش خاک خلق/ بــر نسـیم مــرده ز کــوی قـاصـدان و نـای این حلق// تـاریـخ ایــن نـوشته خود حدیث و حکایت کهنه دارد/ داغ مــوســم جـدائـی گله از بیـداد دشـت تشـنـه دارد// نبــردی بــود بـر آوار ایــن خـاک برهنه چاک چاک/ ســرودی بــود بـر سـرور فـاتـح ایـن قلـوب غـمناک// شــرحـی بــود بـر شــورش آوار مرگ دیرین شقایق/ دردی بــود بــر کــران رود خــروشــان قـلب عاشق// پــرده ای بـــود از آخــریـن نبـرد مغلـوبـه ایـن دیـار/ تلنـگــری بــر وجــود نیمـه جـان خلـق و ایــن تبــار// دشــنه ای بـــود بـــر قلــب تپـنده لــرزان ایــن قفـس/ نقــبی بــود بــر کـاریز درد خاک شرمسار این نفس// تــکیــه ای بــود بــی تـعــزیـه ، زاویـه ای بـی عیار/ گلدسته ای بـی اذان و گذری بی لوتـی و زنـگ بــسیار// پــریــوش چـــهــره ای بـه سان عفریت و اکوان دیو/ مــرشـدی بـی میاندار و نقالی زخم خورده سام و گیو// دریده دل بــه رنج موسم خلق و شرح عاشق بی قرار// پــریـده رنگ دیوان رهائی و شعله خام شمع بیـشمار// پوستین تنگ درد این جماعت خفته دشت خـون نگار/ پـاره پـاره زنجیر دست و پا به عزم و رزم روزگـار// چه گویم این جماعت جز این زنگار زنجیر پا و دست/ پــریـشانی ایمـان و فـراز خنـجر و فـرود عزم پست// چــه دارد کـه بازد آخر رفقیان بر بـازار صد دروغ/ چــه سـوئـی آخـر مـرا به این خسـته چشم بی فروغ// پـاره دل بـر سـرمیـدان می گردد بـاز دست به دست/ نمـانده قـصـه شـب بـه ایـن شـب و روز بت پـرست// 25/7/1395


دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید