شماره پیام :
33195 تاریخ درج :
1395/07/25
نام  :
زاپاتا
عنوان :
یادآوری
پیام :
بـه پیـوســت ایـن دفـتر کهنـه و رسم این دیوار/ نـشـانـم غـم دل به گوشه سلول و بزم این دیوار// یـکـی گوید غم از دل برکن و دیوانه عالم باش/ یـکـی گوید به راه کولی دشت بهانه عالم باش// یکــی ز سر بـی عاری قصه دل به دیوار کوبد/ یکــی ز سر شـوخی کارتونی تلخ به نوار کوبد// القـصه هـر یک بر این دیوار نقشی ز دل نشانند/ هراس پیکر دیوار بر این توسن خیال آرام برانند // دریـغ از مــوسـم دلتنگـی مـن و این شرح بسیار/ چـه گـویــد دل و چـه نقشی بر حاشیه این دیوار// حـال مــا تـابلوی ذات مـاست ، الا ای بی نشان/ بـر ســر گلدستـه دل هــر دم پیـک دلنـواز اذان// حــال قصه از چه گـویی ای مست آواره دوران/ نـشـان دل به دیوار دوسـت سزاست ،نه زندان// زنـدان تیـره ایـن چنـد روز و فــراغ تلخ زندگی/ بـر سـر کـوی رندان ، چـه طعـنه بـر این بندگی// تـاب آور ای قلم تـا بـاز گـویمـت ز ایـن اشارت/ غربت کوی دوست و یـادآوری و شـهد بـشـارت// به خواب آمد این قصـه و جز تقریرش چـه سود/ بـر در زنـدان عالم نغـمه پاک پرستوها چـه بود// حــال مــا و حــال زندانبـان ایـن تـیـره روزگار/ حال خاک خــورشـید و پهـنه دشــت خــون نگار// 23/7/1395


دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید