شماره پیام :
33133 تاریخ درج :
1395/07/13
نام  :
زاپاتا
عنوان :
عاشورا
پیام :
عاشورا دهــــم سـال این عرب نـیست/ عاشورا را تــیـغ آن عـدو سبب نـیست// عاشورا حــدیث حـریت مــولا حــسین/ عاشورا حرب آل علی در بدر و حنین// عاشورا ســرود غــــیرت و آزادگــی / عاشورا پــرچـم دیـــن خـدا و دلدادگی// عاشورا ســهـم پـــیـرو عـدل مرتضی/ عاشورا رنــگ نــام طاهــر مـصطفی// عاشورا رنــج انــسانـیت به پای خاک/ عاشورا شـــور دل ایـــن مـردان پاک// عاشورا ســایه لـطف خدا بر رهروان/ عاشورا مــهر وفــــاداری این پیروان// عاشورا گــنجینه صــــبر مردان رزم/ عاشورا دلــباخته ایـــن آهــنـین عـزم// عاشورا تـاریخ یـک قـوم و تبار نیست/ عاشورا حدیث کهنه ایــن غبار نیست// عاشورا روح جاری ایـن ارواح عالم/ عاشورا نه این نوحـه و شیون و ماتم// عاشورا حدیث حریـت و عشق و صفا/ عاشورا سنگینی امـانـت و مهر و وفا// عاشورا راه ما در این بــرزن تاریک/ عاشورا خــورشیـد ایـن راه بـاریک// عاشورا ســنگـینی حــق بـر دار نان/ عاشورا حــجت آخــر بــر مـــومنان// عاشورا را خـود حدیث تکرار نیست/ عاشورا را شیعیان تاب و قرار نیست// 23/8/92


دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید