شماره پیام :
33054 تاریخ درج :
1395/06/27
نام  :
زاپاتا
عنوان :
باد
پیام :
نـدائـي بـاز زعـمـق شـب پـرواي انـديــشه شـد نـفـس خـشكيـده بـر هـراس بـرگ و ريــشه شد كـه اي بـي خـبران زخـاك نـمنـاك خــون ياران قـصـه اي بـاز گـويـد سكـوت ايـن دشـت باران هـر نـفـس قـصيـده خـشكيـده به پاي ديوان سال هـر گـذر خـاك نمـناك ز خـون وتـاراج اين مال حـيف كـه حـوصـله پنـدم بر سر اين گذر نيست حيـف كـه قـلم يـاراي پرواي جان و حذر نيست قـصـه گـويـد يـارم ز شـب و شمع وپروانه زار خنـده زد طفلـم بـر نـقل خـاك سـوخته اين مزار گــوئـي از ازل قـافيه سازم بر شب نمناك نمور گـوئي ازازل ترانه خيزد زچنگ وني شب كور آفـريـن بـر صـبرت اي ايـوب دريـوزه و خوار آفـريـن بـر نـقب كاريز درد خلق و بانگ هزار قـافـيه گـوئـي خــشكيده بر قلم و ز جان خموش بـازبـانگ رحـيل بربام اين كج كاروان بگوش آسـان چون شود كار اين سامان تا نباشد اعتبار فـرسوده ديوان فال اين خلق ونيست حرف تبار خـامـه گـوئي ناز گويد بر مصحف سنگين دلم تــوش جـان خـستـه از رنـج رسـواي آب وگلم الا يـاران كـو مددي ز اين شيون شب شكن باد الا ياران كو نويدي برقاموس درد ودشنه بيداد 9/4/1395


دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید