شماره پیام :
33045 تاریخ درج :
1395/06/23
نام  :
زاپاتا
عنوان :
پلك شب
پیام :
اي قــصيـده اي غــزل اي بـار دوران بـاز خـــوان اي اميد اي كوهسار درد آوار گون نهان باز خوان باز خـوان ز دو پلكت سوز آواز نهان اين خسته را باز خـوان چاوشي بر رنج فراغ صورتك بسته را آوازي بـخوان بـر رنـگ نـيلي ايـن گنبد پر زرنگ چـاوشــي بـخـوان بـر قـطار سـرنـوشت پر شرنگ اي قــصيــده بـــاز خــوان رنــج تــاريـك ايــن تـنم اي غـــــزل بـــرخـــوان درد پــوشـيـده خاك وطنم بــس چـــه تـكــراري اسـت قـصه عشـقـت بــه سـر بــس چـــه تـاريـك اســت انــدرون دلـم و بــار سفر بـــس چـــه آيــت بــر روان ايـــن دل شـيـدا گذشت بـــس چــــه نـفـريـن بـــر رخـسار پـرستو به دشت مـرا چـــه طاقت كه در چشم اين خورشيد بازنگرم مــــرا چــه حـاجـت بـه نـقل درد و باور اين پيكرم اي دو صـد نـفـرين بـر بـارايـن جدائي و آوار گناه اي دو صــد لـعـنت بـر خاك جـاده و كـوله بار تباه بـــاز در چشــم خورشيد شعله ز ويراني نقش بست باز از دو پلك شب درد تب و تاول نور رخت بست 9/4/1395


دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید