شماره پیام :
32820 تاریخ درج :
1395/05/18
نام  :
زاپاتا
عنوان :
غروب دل
پیام :
يك ســتاره در غــروب دل جــولان گـرفت يك نـــفس دل از بـــرق آن ســامــان گرفت گـفت ايـن ســروسامان وجان نسيه چه بود؟ ارزش و قـيمت اين هواي پر سينه چه بود؟ بـــرگــرفـت آتــش از خــارخشك اين بيابان كـــي گـرفت رعدي بر شاخ تر اين كاروان درد ايــن كهـنه حـديث و شورمستي عاقلان دشـنه آوارغم بر دل و سوزد رداي عارفان خــنده زد آن رفـيـق بـر شــور شيداي مست در دل انگــيـزد ياد ياران هيهات دل زدست از ازل بـر كـوي مسـت ميكده سور عزاست از ازل بـر جـان مـي فروش غم را سزاست اي دل از جـان محتـضر دريـغ و آسـان گذر تـا نبـاشد مـرهمي دل را سوداي درمان گذر تـابـش نـور و ســوز درد و جـان محـتضـر شـرح ايـن مـاجـرا كـم كن وحديثش مختصر 19/3/1395


دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید