شماره پیام :
29944 تاریخ درج :
1394/12/03
نام  :
زاپاتا
عنوان :
متن آزاد یا آوانگارد امبیگوتیسم ادبی
پیام :
تاریخچه ایجاد نوشتار وکتابت نشان می دهد که هدف غائی کتابت و نوشتار در تمام ادوار مختلف بر اساس بیان دیدگاه ها ، نظرات ،مکنونات ذهنی ، آمال و آرزوها و خواسته ها و ترغیب یا هدایت مخاطب به سوی هدف خاصی ، جدا از واقعی یا ساختگی یا خیر و ثواب وشر بودن این اهداف بوده و همیشه اصل بر بیان بی پروا و قاطع و دقیق و برنده نوشتار ومتن بنا شده است. جایگاه این موضوع را با مراجعه به تاریخ ادبیات جهان وخصوصا ایران در ادوار مختلف می توان مورد بررسی و موشکافی قرار داد.هرچند هر از گاهی متونی پیچیده و متکلف و سرشار از عبارات و اصطلاحات نامانوس خصوصا عبارات و اصطلاحات عربی در برهه ای از تاریخ مرسوم بوده ولی به مانند ابری گذرا در آسمان ادب ما موقت و ناپایدار بوده و عمر چندانی نداشته است . اگر بخواهیم دیدی منصف و به دور از هیاهو وجنجال داشته باشیم باید بگوییم که در پاره ای از تاریخ بر اساس اقتضای شرایط حاکم و مصالح سیاسی و فرهنگی و اجتماعي شکلی از ابهام و درپرده سخن گفتن در بین ارباب ادب رایج بوده و سایه این نثر وشعر و ادب از پس قرون و اعصار تا زمان ما هنوز بر سر ادبیات سنگینی می کند.در زمان معاصرماهیت این موضوع و قالب این ابهام وپرده پوشی تفاوت زیادی با قبل داشته است . اگر در اعصار ماضی این موضوع وسیله و ابزاری برای بیان اهداف جمعی و آمال و آرزوها و پی ریزی خیزش ها و جنبش هاي آزادی خواهانه و انتقاد از ظلم و جور زمانه بوده ولی در دوران معاصر ابزاری شده در دست عده ای ناشی تا از آن برای بیان شور ،عاطفه واحساس ومیل و شهوت سیری ناپذیر گفتاری صدر سینه رسوا، حال به هرشکل ممکن استفاده کنند.این بهم ریختگی ادبی با ورود تکنولوژی ارتباطی جدید و اینترنت نه تنها سروسامان نگرفته بلکه برعکس بر دامنه آن هردم افزوده می شود . تا جائی که اگر بخواهیم منصف باشیم باید بگوییم نوعی ابهام آزاد و یا اصطلاحا آوانگارد امبیگیوتیسم ادبی جای آن میراث کهن ادبی ما را گرفته است . متاسفانه عزم و اتحاد کافی برای مبارزه با این رویداد نامیمون نه وجود دارد و نه لزوم آن احساس می شود .من شاید روزی را می بینم که مثلا حدود بیست سال دیگر برای ارتباط برقرارکردن ساده با یک طفل خردسال احتیاج به ده ها فرهنگ اصطلاحات رنگارنگ و متنوع باشد.واین به هیچ عنوان خاطره خوشی نیست و در این میان انسانها بیش از پیش دچار تنهائی و انزوا می شوند.وقتی هر کس بخواهد با ادبیات ساختگی و من درآوردی خود سخن بگویید دیری نمی گذرد که دیگر کسی حرف کسی را نمی فهمد. و این تازه اول ماجرا است...


دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید