شماره پیام :
28270 تاریخ درج :
1394/06/24
نام  :
زاپاتا
عنوان :
تكرار
پیام :
قصه اي بهر تکرار/ نخوانمش بهر آزار؟/ گمگشته تنی بی يار/ تمام حرف آن بیمار/ چه حاجت خریدار؟/ سر زده تاول ز خار/ لاجرم برده کوه بار/ خوشا زنگی در غار/ نه شاید بریده ز كار/ همی ناید ز این ،عار/ دل عاشق ندارد قرار/ سرودش برآرد دمار/ همه خصم خلق فرار/ باز گوئی، ساز شعار؟/ چه گویم پس بیشمار؟/ سرايم مدح کردگار؟/ صنم بي رخ ستار؟/ حاليا گوش گير يكبار/ درد خلق تشنه تیمار/ ندهم قول ، نکنم امیدوار/ گر رسوا شود طرّار/ بر جاي نشیند جبار/ نفس جمع همه همیار/ سخن جمع بر این مدار/ سود عام يكجا انبار/ همه جمله خلق ، انگار/ برند نفع به قدر تغار/ به گاه سرود کارزار/ نهند بار به قدر سوار/ نه يكی سوزن ، دیگر منار/ بر این حال ، نماند خمار/ نماند دارا بي انار/ گر يكی بر آرد هوار/ كه این باشد کهنه نوار!/ خوانده اند بس هوشیار!/ دلا گر يكصد هزار/ سرودش به بانگ حمار/ زند بر دل شرار/ به ياد آن زیبا كنار/ نگردان دلت سوگوار!/ نخر حرفش به صنار!/ شمیم عطر آن بهار/ آسوده بر طرف جویبار/ ز این تکرار دلت استوار / 21/2/1387


دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید