شماره پیام :
28075 تاریخ درج :
1394/06/08
نام  :
زاپاتا
عنوان :
غربت پنهان
پیام :
بنگر تا چـه سان پـرده تـار شب می شکند* بنگر تـن مـا در ماتم و بیداد تب می شکند/ در عزای سرمستی باد شیون شـام بـلاخیز* بر آســتان خنــجر و خـون و دشـت پـایـیز/ بر ویرانی دل عاشق و سـوگند بزم گرگان* بر آوار تنـهائـی و غـربت پنهان این شبان/ خسته ام خــسته تــکرار آیـت سـیاه تبـاهی* خسته ام خــسته رنـگ تـابوت ایـن سیاهی/ خنده بــر حــالم چـه تـوفــیر هان ای رفیق* گریـه بـر مـاتم آوار دل پــریشان ای رفیق/ جاودان آیــت سـوز ایــن شبــان بـاز عیان* چکــمه خــون ریـز بـر گلـوی عاشق بیان/ پیــک ایـن ســحرگاه سـرد و مـاتم ماندگار* پــرده تـار شـب شــرم خونین این روزگار/ جــسم وتـن آلـوده به پای بست این بندگی* خــنده زد یــارم بر نقل داستان این زندگی/ پیــکر عــزم مـرا گورکن پیر باز شناخت* پینه دست مرا شاعر این ترانه باز نواخت/ خــالی از خــویشم خــنده بر حالم چراست* خــالی از پیــمانه لبـریز ســوز و نواست/ پــای لنـگ ایـن قـصه خـونین صد داستان* بـزم خــواجـه بـر قتل گل در صدر آستان/ آستــان گلــریـز یـاد یـاران و پیـک مرثیه* داستـان کهـنه کـج پـالان خـوان این تعزیه/ از ازل بـر جـانم قـافیه عشق خلق ساختند* از قــضا تـار غـم بـر پرده تار جانم بافتند/ خـود قـصیده سـازی ای دل بـر عـزم راه* خـود فـسانه ســازی از نـیرنگ بـزم چـاه/ حــال بــر جـانم ندائـی سـوگوار بزم شب* هـر دم بـر استخوانم رنـج خلق لب به لب/ پیـکر نقـب شبـستان شـام تـار شـب خـلقم* بـر سـر سرداب مسلخ سردی تیغ برحلقم/ گمـان کــردم بر حاشیه لب این سبزه زار* گمـان بــردم ز بیـداد بـاد تشـنه ایـن مزار/ 28/12/92


دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید