اخبار

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات آیت الله کاشانی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات آیت الله کاشانی از تاریخ 25 آبان ماه آغاز می شود.

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات حافظ

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات حافظ از تاریخ 23 آبان ماه آغاز می شود.

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید قندی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید قندی از تاریخ 23 آبان ماه آغاز می شود.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

0.29%
قیمت پایانی سهام: 3824
قیمت روز قبل: 3824
درصد تغییر:0.29%
حجم معامله: 5.057M

آگهی ها

نظر سنجی

...
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی