اخبار

اختلال در ارتباط اینترنت پرسرعت (ADSL) مخابرات منطقه تهران

به منظور برگردان و ارتقاء تجهیزات، اینترنت پرسرعت (ADSL) در مناطق 7 و 8 مخابراتی دچار اختلال می شود.

اختلال در ارتباط اینترنت پرسرعت (ADSL) مخابرات منطقه تهران

به منظور برگردان و ارتقاء تجهیزات، اینترنت پرسرعت (ADSL) در مناطق 2 و 6 مخابراتی دچار اختلال می شود.

3مرکز مخابراتی شهید تندگویان، آیت اله ایروانی، نبوی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید تندگویان، آیت اله ایروانی، نبوی از تاریخ 28 مرداد ماه آغاز می شود.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

3.91%
قیمت پایانی سهام: 1915
قیمت روز قبل: 1843
درصد تغییر:3.91%
حجم معامله: 17.07 M

آگهی ها

نظر سنجی

...
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی