اخبار

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهدای وردآورد و دانشگاه از تاریخ 24 مهرماه آغاز می شود.

2 مرکز مخابراتی آیت الله ایروانی و باهنر توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات آیت الله ایروانی و باهنر از تاریخ 23 مهرماه آغاز می شود.

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات آزادگان

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات آزادگان از تاریخ 22 مهرماه آغاز می شود.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

0.64%
قیمت پایانی سهام: 2348
قیمت روز قبل: 2333
درصد تغییر:0.64%
حجم معامله: 1.45 M

آگهی ها

نظر سنجی

...
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی