دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨ |
در بهار آزادی / جای شهدا خالی / فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر و طلوع خورشید استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی بر همگان مبارک باد.
 


  چاپ        ارسال به دوست

عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی کارکنان (مطالعه موردی مخابرات پاکستان )
عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی کارکنان در بخش مخابرات پاکستان

موسسه فناوری اطلاعاتCOMSATS

مترجم : نفیسه منتظمی


چکیده:
 صنعت مخابرات نقش مهمی در پی ریزی اقتصاد یک کشور بازی می کند، هدف از این تحقیق ، دریافت یک دید واضح تر از سطح رضایتمندی کارکنان در شرکت های مخابراتی مختلف است، مباحث اصلی، اهمیت نسبی و ضرورت عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی و چگونگی اثرگذاری آنهاست.نتایج نشان می دهد، روابط کارکنان، حقوق و دستمزد، نظارت جانبی و بهره وری مهمترین عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی هستند، بین شرکت های مخابراتی Ufone، Zong، Telenor، Warid Telecom، Telecommunication Pakistan و Mobilink برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه توزیع شد.
برای جمع آوری داده ها ، بازدیدمیدانی انجام گرفت ، داده ها بوسیله پرسشنامه هایی از تقریبا 200 نفر مخابراتی جمع آوری شدند، داده ها بوسیله همبستگی ورگرسیون چندگانه، با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج قابل توجه بود، بنابراین تحقیق، اساسا بررسی تاثیر عواملی مانند شرایط کاری، دستمزد و ارتقاء امنیت شغلی، عدالت، ارتباط با همکاران و سرپرستان را در رضایتمندی شغلی مورد نظر قرار گرفته است، این مقاله تشخیص جامعی از شاخص های رضایتمندی شغلی بخش مخابرات و عوامل ایجاد نارضایتی و پیشنهاداهایی برای بهبود آنها را ارایه می دهد.


مقدمه:
رضایتمندی شغلی میزان رضامندی یک کارمند یا درگیری و مغایرت او با شغلش است این اصطلاح نسبتا جدید است، در گذشته نه چندان دور مشاغل پیشنهاد شده به یک فرد تنها با حرفه پدر و مادر او سازگار بود، تعدادی از عوامل که بر میزان رضایتمندی شغلی فرد اثر می گذارند، حقوق و مزایا، ماهیت کار، محیط و شرایط کاری و مهارتهای مدیریتی است، طراحی کار، غنی سازی شغل، چرخش و توسعه کار، روش های اجرایی هستند، سبک مدیریت و همچنین فرهنگ، توانمند سازی، مشارکت کارکنان و گروه های کاری با آزادی عمل تا به صورت خود گردان کارکنند، نیز از موارد دیگر موثر بر رضایتمندی شغلی می باشد، ساده ترین و رایج ترین روش اندازه گیری رضایت شغلی، استفاده از مقیاس هایی است که واکنش و پاسخ کارکنان به کارشان را ثبت می کند، این به این معنی است که دستیابی به رضایت شغلی به منظور داشتن تعهد به سازمان، کار ساده ای نیست و براساس شرکتهای فردی عمل می کند، استراتژی های زیادی وجود دارد که می تواند ثمربخش باشد، اما انتخاب باید توسط سازمان فردی باتوجه به استراتژی منابع انسانی و اهداف و الزامات آنها انجام شود.


پیشینه تحقیق:
یک ضلع مهم سازمان، مدیریت افراد است، این مفهوم از آن جا استنباط می شود که ما، منابع انسانی و سازمان را مترادف یکدیگر بدانیم، یک سازمان با مدیریت خوب، کارکنان خود را به عنوان دارایی های خود منابع اصلی و پورتال (دروازه) برای بهره وری و سود مالی می داند، این سازمانها به کارکنان اهمیت بیشتری می دهند تا سرمایه چنین شرکتهایی برای آنکه از رسیدن به اهدافشان مطمئن شوند، محیطی از همکاری و تعهد با کمک سیاست های قوی ایجاد می کنند، اگر بخش منابع انسانی رضایت داشته باشد، کارکنان راضی خواهند بود و این کارمندان با انگیزه، پس از آن با صداقت و وفاداری بهتر کار می کنند و بهره وری و سرعت بازدهی بالاتر را به شرکت باز می گردانند، بهترین راه برای بدست آوردن رضایت شغلی، استفاده از دستمزد برای برانگیختن انگیزه است و رضایت شغلی برای بدست آوردن تعهد سازمانی است، اما برای رسیدن به آن نوع از رضایت شغلی که ما نیاز داریم، این کافی نیست و چیزهای دیگری شامل آموزش و توسعه مهارت کارکنان نیز مطرح است و این بوسیله اصل خیلی مهم آموزش مداوم سازمان قابل اجراست و تنها بخشی از مدیریت منابع انسانی است، به عنوان یک چشم انداز کلی یکپارچه، ما نیاز به رویکرد متفاوتی داریم که هدف آن، حقوق و شرایط اشتغال منصفانه، مزایا و حمایت از انگیزه و رضایتمندی است که به نوبه خود باعث افزایش تعهد سازمانی می شود.

 


 

محیط کاری:
مطالعات مختلف در گذشته سعی کردند که به چگونگی ایفای نقش مهم محیط کاری در مناطق مختلف بپردازند، در بعضی از این مطالعات، محیط کار فقط از جهات فیزیکی مثل سر و صدا، دشواری و در معرض مواد سمی بودن، مورد ارزیابی قرار گرفته است، در یک تحقیق به نقش مهم محیط کار در تصمیم کارکنان در ماندن و یا ترک سازمان اشاره شده است، بنابراین رابطه مستقیم بین محیط کار با رضایتمندی کارکنان وجود دارد.


حقوق و ارتقا شغلی:
عامل مهم دیگری که در رضایتمندی شغلی اثر می گذارد، حقوق است، تحقیقاتی با هدف توصیف ویژگی های شغلی مختلف و نحوه رتبه بندی آنها توسط کارکنان انجام گرفت، نتایج نه خیلی شگفت آور، نشان داد که فاکتور شماره یک رضایت شغلی، حقوق بود، برای حفظ بازدهی، پاداش ابزار بسیار مهمی است، پاداش همچنین، انگیزه یک کارمند متعهد به کار را افزایش داده به طوریکه در جذابیت و همچنین بازدهی بیشتر موثر است، این به کارمندان نشان می دهد که آنها برای سازمان مهم هستند و وجودشان اهمیت دارد، بنابراین حقوق و ارتقا شغلی در افزایش سطح رضایتمندی شغلی کارکنان موثر است.


امنیت شغلی:
می توان گفت و استدلال کرد که اگر کارمندان، با امنیت شغلی مواجه باشند، به طور خودکار، به سازمان خود متعهد و وفادار خواهند ماند، کارمندی که از امنیت شغلی خود راضی است، تمایل بیشتری به انجام بهتر وظایفش دارد، بنابراین افزایش امنیت شغلی، تاثیر مثبتی در رضایت شغلی کارکنان دارد.


ارتباط با همکاران و رضایت شغلی:
مطالعات بسیاری نشان می دهد که رابطه با همکاران پنجمین عامل تعیین کننده رضایت شغلی است، این یافته، نشان دهنده اهمیت روابط اجتماعی در محیط کار و تاثیرش بر رضایت شغلی کارکنان است، این نتیجه با مطالعات موجود در فرهنگهای جمعگرا مطابقت دارد که کارکنان در آن تاکید زیادی بر کارگروهی و دانشگاهی دارند، بنابراین ارتباط مثبتی بین روابط همکاران و رضایت شغلی وجود دارد.


ارتباط با سرپرست و رضایت شغلی:
کارکنان، سرپرستانی را می خواهند که با کارکنان پیوند داشته باشند و به آنها اعتماد کنند، آنها را درک کنند و نسبت به آنها انصاف نشان دهند، بر طبق این تحقیقات، سرپرستان، آنچنان نقش مهمی در مشاغل دارند که اشتباه نیست اگر بگوییم، کارمندان، روسایشان را ترک می کنند، نه شغلشان را اغلب، خارج از فرآیند رسمی ارزیابی، سرپرست می تواند فرصتی برای بحث در مورد پیشرفت کارکنان قرار دهد
آنها می توانند در مورد جایگاه واقعی کارمند در محل کار و نه صرفا در مورد پله بعدی در نردبان پیشرفتش بحث کنند، بنابراین، افزایش حمایت سرپرستان، رضایت شغلی کارمندان را می افزاید.


سطح عدالت و رضایت شغلی:
براساس تحقیقات، رابطه مثبت و خوبی بین عدالت در سیاستهای کاری و بیمه و ساعت های کاری با رضایت شغلی وجود دارد، بعد از یک دوره عمل براساس اصل زندگی کار بهتر می توان به نیازهای مشتریان برای سرویس بهتر پی برد، از این طریق، سازمان همچنین می تواند به تاکتیک هایی انقلابی برسد که رضایت هر دو کارمند و کارفرما منجر خواهد شد، بنابراین افزایش سطح عدالت کاری، تاثیر قابل توجهی بر رضایت شغلی دارد.


نتیجه گیری:
اگر کارکنان رضایت کاری داشته باشند، کیفیت خدمات بهبود خواهد یافت در چنین شرایطی، معقول است که سیاست گذاران و مدیران، تمرکز و توجه خود را بر روی کارکنانشان قرار دهند به طوری که آنها را راضی کنند.
هدف از این مطالعه، بررسی همه عوامل احتمالی است که می تواند بر رضایت شغلی کارکنان بخش مخابرات تاثیر بگذارد، به این منظور عوامل موثر بر رضایت شغلی به درستی توضیح داده شد و برای بهبود بهتر کسب و کار، حمایت و رسیدگی بیشتری از کارندان باید صورت گیرد، براساس نتایجی که بدست آمد، می توان گفت که عوامل کلیدی که در رضایتمندی شغلی کارکنان شرکت دارند، حقوق و ارتقا عدالت و شرایط کاری است، اهمیت پول در این مورد نباید دست کم گرفته شود، هرکس به پول نیاز دارد و همه کارکنان برای کسب درآمد، کار می کنند، هدف اصلی، پشت همه اینها، چیزی جز پول نیست. بنابراین حقوق و پاداش، نقش مهمی را در رضایت شغلی ایفا می کند، رضایت شغلی، کیفیت سرویس و عملکرد سازمانی افزایش پیدا می کند اگر به کارمندان، حقوق خوب داده شود، حقوق خوب انگیزه بزرگی است و نیز ثابت شده که شرایط کاری، تاثیر زیادی در این زمینه دارد، طراحی فیزیکی نیز تا حدودی تاثیر زیادی دارد، در بخش مخابرات، کار به مقدار زیادی بستگی به رابطه بین فردی کارکنان و محیط کاری دارد، روابط و محیط کاری سالم، کارمندان را تحریک به انجام درست کارهایشان می کند و تبعا افزایش سطح کارآیی آنها را به دنبال خواهد داشت، شناسایی عناصری که مهمترین نقش را در تشکیل محیط کاری درست و سالم دارند و تعریف آنها نیاز به گذاشتن زمان دارد، در این بخش خاص، انصاف و عدالت از سرپرستان انتظار می رود، عدالت در بخش سرپرستی تیم، یک نگرش مثبت در ذهن کارکنان ایجاد می کند و به آنها برای سخت کار کردن انگیزه می دهد، باتوجه به این واقعیت می توانیم عدالت را کلید رضایت شغلی در نظر بگیریم، بهترین خدمات فقط از طریق کارکنان راضی بدست می آید و به طور خلاصله، کارآیی و عملکرد سازمان به میزان زیادی بستگی به عدالت دارد.
١٢:٢٢ - دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦    /    عدد : ٩٨٠٨٤    /    تعداد نمایش : ١٧٤٧


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
 
بازديدکنندگان امروز : 10488     |    کل بازديدکنندگان :  93271539    |    بازديدکنندگان آنلاين :  2