دوقلوهای مخابراتی در مستطیل سبز فوتبال حرفه ای
تعداد بازدید : 6703 تاریخ : 1395/05/02
تقدیر از فرزند همکار جهت کسب مقام کشوری
تعداد بازدید : 3448 تاریخ : 1395/05/18
ایلیار باباوند قهرمان کشور شد
تعداد بازدید : 4370 تاریخ : 1395/06/14
موفقیت علمی فرزند همکار منطقه 3
تعداد بازدید : 2623 تاریخ : 1395/07/13
ایلیاِر کاراته کار؛ ویترین ورزش و اخلاق
تعداد بازدید : 31809 تاریخ : 1395/07/26
20؛ رتبه کنکور سراسری زهرا محسنی
تعداد بازدید : 3067 تاریخ : 1395/08/01
افتخار آفرینی فرزند جانباز مخابرات منطقه تهران
تعداد بازدید : 2484 تاریخ : 1395/11/06
کسب مقام توسط فرزند همکار در مخابرات منطقه 7
تعداد بازدید : 2618 تاریخ : 1395/12/03
موفقیت فرزندان همکاران مخابرات منطقه چهار
تعداد بازدید : 2775 تاریخ : 1395/12/14