اخبار

2 مرکز مخابراتی دانشگاه، اندیشه توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات دانشگاه، اندیشه یک از تاریخ 8 آبان ماه آغاز می شود.

وزارت ارتباطات برای تعامل با مجلس ارزش زیادی قایل است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت: وزارت ارتباطات برای تعامل با مجلس ارزش زیادی قایل است و روابط خوبی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته و دارد.

تعرفه مکالمه اربعین 550 تومان تعیین شد/مکالمه ارزان شد

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نرخ مکالمه اربعین امسال دقیقه‌ای 550 تومان تعیین شده که به اپراتورها ابلاغ خواهد شد.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

%0.47-
قیمت پایانی سهام: 2320
قیمت روز قبل: 2331
درصد تغییر:0.47-
حجم معامله: 1658398

آگهی ها

نظر سنجی

...
از کدامیک از سرویس های جشنواره اینترنت خوب با طعم تابستان استفاده می کنید؟
تاچه حد از اطلاع رسانی توسط شرکت مخابرات در خصوص جشنواره اینترنت خوب با طعم تابستان رضایت دارید؟
در صورت استفاده از سرویس های جشنواره اینترنت خوب با طعم تابستان میزان رضایت خودرا اعلام نمایید؟
کدامیک از طرح های تشویقی و هدایای این جشنواره بیشتر رضایت شما را جلب نموده است؟
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی